TERÜLET- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉSI CSOPORT

A Terület- és Turizmusfejlesztési Csoport feladatai – a többi csoportéval megegyezően – új projektek generálása, folyamatos tájékoztatás, adatbegyűjtés a lehetséges új projektekről, pályázatírás, projektmenedzsment, valamint a fenntartási időszakban a fenntartási jelentések elkészítése. A lehetséges pályázók köre széles, az önkormányzatoktól, egyházakon, nonprofit szervezeteken túl a vállalkozásokig terjed.

A csoport minden tagja több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik mind a pályázatírás, mind a projektmenedzsment területén, amely lehetővé teszi még a legnagyobb léptékű, azaz az ország előrehaladását és fejlődését segítő projektek előkészítését és megvalósítását is. A TOP csoport vezetője mindezek mellett jelentős tapasztalattal rendelkezik a turisztikai pályázatok értékelése területén is. Személyes missziójának tekinti az ország turizmusának előrelendítését és az egészségturizmus alapjainak megreformálását.

A csoport hatékonysága – kiegészítve a vezetőség kiemelkedő szakmai támogatásával – a folyamatosan jelentkező új kihívások, változások mellett sem csökken, melynek köszönhetően kiemelkedő eredménnyel tudjuk segíteni ügyfeleink projektjeinek a megvalósítását.

A csoport a TOP pályázatokon kívül más Operatív Program pályázatainak elkészítésével is foglalkozik A 2016-os évben az egyik legfontosabb más jellegű pályázat az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című, GINOP 3.4.1-2015 azonosítószámú pályázat. Ezen pályázat kapcsán több mint 11 járás tekintetében készítettük el a pályázati dokumentációt, a megvalósíthatósági tanulmányt és 5 járás kapcsán a támogatott hitelkérelem dokumentációt is (GINOP-8.2.1-2015). Továbbá a 2016. évben egyéb GINOP pályázatok és tanulmányok elkészítésében is részt vettünk turisztika témában.
CSOPORTVEZETŐ: SZÜCS EDIT
ELÉRHETŐSÉG: szucs.edit@eubility.eu