PÁLYÁZATI HÍREK

MÁR CSAK 2019. FEBRUÁRIG ELÉRHETŐ A KOMBINÁLT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ÉS A KOMBINÁLT ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA!

A PEST MEGYEI ESZKÖZBESZERZÉSI TÁMOGATÁS VÁRHATÓAN 2018 VÉGÉN NYÍLIK MEG

JAVASOLJUK TÁMOGATÁSI KÉRELMEIK ELŐKÉSZÍTÉSÉT TANÁCSADÓINK SEGÍTSÉGÉVEL!

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Jelen Felhívás célja a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön formájában, mely 2019. február 28-ig igényelhető. A projektek komplexitása miatt mihamarabb érdemes előkészíteni a pályázatot!

Cél: a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés, valamint hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, szolgáltatás igénybevétele, illetve projekt előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Vissza nem térítendő támogatási összeg: 50-500 millió Ft

Kölcsön összege: 25-250 millió Ft

Támogatás maximum 50%, a kölcsön és a támogatás együttesen: maximum 90%

Az igénybe vehető támogatási előleg maximum a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a és a kölcsön 50%-a lehet

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalatok minimum 2 lezárt üzleti évvel és 1 fővel

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalkozások komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Azon középvállalkozások, melyek fejlesztése élelmiszeripari feldolgozó tevékenységre irányul, a teljes beruházás költségének akár 75%-át is tudják vissza nem térítendő támogatásból és kedvezményes kamatozású kölcsönből finanszírozni 2017. februártól.

Cél: a Közép-magyarországi régión kívül, komplex beruházások támogatásával az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődése, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, infrastrukturális és ingatlan beruházás, informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése, védelme, környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítése rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése

Vissza nem térítendő támogatási összeg: 50-750 millió Ft

Kölcsön összege: 50-2.000 millió Ft

Támogatás maximum 37%, a kölcsön és a támogatás együttesen: maximum 75%

Támogatást igénylők köre: élelmiszeripari középvállalkozások, melyek előző évi árbevétele minimum 67 millió Ft

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén

A pályázat célja a Pest megye területén legalább 365 napja székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása. Budapesten megvalósuló és budapesti székhelyű cégek nem támogathatók.

Támogatható tevékenységek: technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés; hardver, szoftver, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, nyilvánosság biztosítása

Vissza nem térítendő támogatási összeg: 5-60 millió Ft

Támogatás maximum 55%

Támogatást igénylők köre: TEÁOR 10,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,41,42, 43,52,58,61,62,63,72,73,74,81,82 vagy 95 főtevékenységgel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalatok minimum 1 lezárt üzleti évvel és legalább 1 fővel

A támogatási kérelmek benyújtásának előkészítését célszerű minél előbb elkezdeni, melyhez kollégáink szakértő segítséget nyújtanak.